Pisteregler

alpincentrets pisteregler


alpincentrets pisteregler
Alle besøgende skal følge disse regler og rette sig efter personalets henvisninger.

§1

Børn under 8 år må udover undervisningstimer kun opholde sig i hallen ifølge med en voksen/værge.

§2

Børn opfordres til brug af hjelm.

§3

Mad og drikke må ikke nydes på pisterne.

§4

Rygning forbudt.

§5

Alle besøgende skal rette sig efter de til enhver tid gældende F.I.S. Regler.

§6

Kun adgang med ski-, snowboard- eller tubing-udstyr tilladt.

§7

Der skal bæres handsker/vanter.

§8

Nøglekortet skal altid bæres og må ikke videregives.

§9

Skiundervisning må kun gennemføres af alpincentrets egen skiskole.

§10

Handicappede bedes af sikkerhedsmæssige grunde melde sig ved kassen.

Ved ureglementeret opførsel og overtrædelse af ovenstående udvises vedkommende af hallen.
Benyttelse af skipisterne og skiliftene er på eget ansvar.