PRIVACY POLICY

alpincenter.com GmbH & Co. KG neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om aan de wettelijke voorschriften te kunnen voldoen.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt worde om u te identificeren. Onder persoonsgegevens vallen naam, adres, postcode, telefoonnummer. Informatie die niet direct met uw ware identiteit in verbinding gebracht kunnen worden, zoals bv. favoriete websites of aantal gebruikers van een website, vallen daar niet onder.

U kunt ons online aanbod zonder uw identiteit prijs te geven gebruiken. Indien u zich voor een gepersonaliseerde dienst registreert, bijvoorbeeld bij aanmelding voor de nieuwsbrief, deelname aan een prijsvraag of een online reservering maakt, vragen wij u uw naam en andere persoonlijke informatie in te voeren.

Uw gegevens worden opgeslagen op speciale servers in Duitsland. Toegang tot deze servers hebben slechts enkele bevoegde personen, die om technische, verkoopgerelateerde of redactionele reden met de server werken.

In verbinding met uw toegang worden op onze server gegevens voor veiligheidsredenen opgeslagen, die mogelijk een identificatie toelaten (bv. IP adres, datum, tijdstip en bekeken pagina's). Er vinden geen persoonsanalyses plaats. De statistieke analyse o.b.v. anonieme gegevens blijft gewaarborgd.

Informatieverstrekking persoonsgegevens aan derden

Wij gebruiken uw persoonsgegevens inzake een reservering uitsluitend intern evenals met in het proces betrokkene ondernemingen. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden. Indien gegevens aan derden verstrekt worden, gebeurt dit altijd binnen de wettelijk geldende regelingen inzake bescherming persoonsgegevens. Indien wij wettelijk per rechtsbesluit gedwongen worden inzage te geven in uw persoonsgegevens, zullen wij deze aan de rechthebbende partij overhandigen.

Herroepingsrecht

Indien u ons persoonlijke gegevens gestuurd heeft, kunt u deze te allen tijde weer wissen. Dit geldt niet t.a.v. gegevens voor afrekenings- en boekhoudkundige doeleinden.

Gebruik van Cookies

Wij zetten "Cookies" (kleine bestanden met configuratie-informatie) in o.b.v. de voorwaarden van de OPTA. U helpt ons, de gebruikersintensiteit en het totale bezoekersaantal van onze homepage te monitoren. In enkele onderdelen worden Cookies ingezet om bezoekersfuncties te realiseren.

Het is mogelijk ons aanbod zonder Cookies te bekijken. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat Cookies automatisch geaccepteerd worden. U kunt er echter voor kiezen uw browser zo in te stellen, dat u een melding ontvangt, zodra Cookies verstuurd worden.

Kinderen

Voor personen jonger dan 18 mogen is het niet toegestaan om zonder toestemming van de ouders of voogd persoonsgegevens aan ons te transfereren.

Links naar andere websites

Ons online-aanbod bevat links naar andere websites. Wij hebben geen invloed op het wel of niet handhaven van de gegevensbescherming door de gelinkte partij.

Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysetool van r Google Inc. („Google"). Google Analytics gebruikt zogenaamde „Cookies", bestanden die op uw computer geïnstalleerd worden en een analyse van de bezoeker van de website mogelijk maakt. De door de Cookie verzamelde informatie over uw gebruik van de website worden in de regel op een server van Google in de VS getransfereerd en opgeslagen. In geval van activering de anonieme IP instelling van de website, wordt uw IP adres alsnog door Google binnen de lidstaten van de EU of in andere verdagsstaten als gebruiker met afkomst Europa gekenmerkt. Slechts in geval van uitzondering wordt het complete IP-adres op een server van Google in de VS getransfereerd en opgeslagen. In opdracht van deze onderneming zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website te analyseren. Om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere met het website-gebruik samenhangende functies te analyseren. De door uw IP-adres getransfereerde gegevens m.b.t. het gebruik van de website, worden niet met andere gegevens van Google samengebracht. U kunt het opslaan van Cookies door het wijzigingen van de browserinstellingen verhinderen; wij willen u er echter op wijzen, dat u in dit ervoor kan zorgen dat u niet op alle punten optimaal gebruik kunt maken van de website.
U kunt tevens het gebruik van Cookies en het analyseren hiervan door Google verhinderen indien u middels volgende link een speciale browser-plugin download en installeert: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Stand: 15 mei 2012